יחידות שינוע מזון

מתקני שינוי מזון – תל השומר שיבא
יחידת שינוע מזון למחלקות עם מתקנים לחימום מזון